Workshops

De workshops som jag håller i fokuserar på självutveckling av sinne, kropp och själ. Varje workshop ger möjlighet att uppleva och lära sig mer om ämnet. En workshop fokuserar på chakrabalansering, som hjälper till att öka energiflödet i den fysiska kroppen. Intuitionsträning är ett annat tema som brukar vara uppskattat. Träningen  hjälper till att utveckla de två formerna av kanalisering. Var och en av dessa workshops kommer att ge dig rätt verktyg för att utveckla en djupare andlighet.

Nedan finner du det aktuella programmet. Vänligen klicka på namnet på workshopen för att se innehållet.