Regressionshealing

Jag har ofta märkt att en del människor inte släpper taget om tidigare upplevelser, vare sig det är medvetet eller omedvetet. Detta kan ha en rad negativa effekter på deras liv. Till exempel kan de känna att något är fel i deras liv, eller att något känns oavslutat. Det kan också vara en känsla av att något måste läkas, men man vet inet var man ska börja.

Det kan finnas något som är kopplat till ett tidigare liv, vilket har en negativ inverkan på dem idag. De kan ha träffat någon som de har starka känslor för, men känslorna är inte besvarade. De förstår inte varför den personen inte känner likadant för dem, vilket gör dem upprörda. Detta kan skapa sorg eller depression, vilket får dem att leta efter svar.

Regressionshealing med meditation är en terapi som tar en person tillbaka till en viss tidpunkt. Under meditationen tar personen rollen som observatör, vilket ger dem möjlighet att utforska vad som skedde vid den tiden. Under regressionshealingen kommer personen i kontakt med en tidigare erfarenhet, vilket kan avslöja vad som verkligen hände den gången. Från denna neutrala plats kan observatören på ett säkert sätt dela med sig av vad de upplever med healern. Om det behövs kan healern sedan vägleda personen för att gå djupare in i händelsen. Målet är att få en djupare förståelse för vad som hände. Insikten kan skapa möjlighet till läkning. Healern tar sedan sakta personen tillbaka till nuet och sedan tittar man tillsammans på upplevelsen.

Om du har intresse av att utforska den här kraftfulla metoden för att omvandla det förflutna, vänligen kontakta mig.