Kurser

De kurser som jag håller i strävar efter att stärka eleverna genom att skaffa sig kunskaper. Grunden för min kunskap kommer från mina egna livserfarenheter. Mina egna upplevelser har varit min bästa lärare. De lärde mig hur esoteriska regler och universella lagar tillämpas i livet. Esoteriska regler följer universella lagar. De universella lagarna är skaparna av allt som existerar. Erfarenheten öppnar dörrar till livet och är den bästa läraren. Detta är vad jag lär ut till mina elever.

Här är de aktuella kurser som kommer inom kort: