Kurser och Workshops

De kurser och workshops som jag håller, hjälper till att vidga logiken bortom de begränsningar som den innebär. Jag ger andlig vägledning inom ett antal nyckelområden. Dessa områden är meditation, hälsa och välbefinnande samt studier av auran och eterkroppen. Ett speciellt viktigt område inom kurser och workshops är studier av chakrana, eftersom varje chakra spelar en viktig roll för att upprätthålla ett balanserat sinne, kropp, och själsfusion. Resultatet är att bättre hälsa uppnås.

Att kanalisera är en naturlig del i hur jag undervisar och vägleder. Jag använder mig av mina högre sinnen, vilket ger mig möjlighet att se och läsa mina elevers energifält. Detta kan hjälpa mig att bedöma deras utveckling för att guida dem djupare. Jag har förmågan att se alla former av abstrakta energier, såsom auran och chakrana. Det är en fördel att kunna läsa av aurans energi.

Sammanfattningsvis så kan mina kurser och workshops hjälpa dig att vidga din syn på livet bortom logiken. Som ett resultat kommer du att känna större glädje och frid inombords.

Kontakta mig gärna om du har frågor angående en kurs eller workshop genom att klicka här: Kontakt

Om du vill anmäla dig till en kurs eller en workshop, vänligen klicka på kontaktlänken ovan.