Individuell Transformation

”Individuell transformation” är ett 5-stegsprogram som skräddarsys för att arbeta med de områden som den enskilde individen behöver för att utvecklas och transformeras. I enskilda sessioner kommer jag att vägleda dig till att lita på dina inre känslor. Detta kommer att öka ditt medvetande och ge dig möjlighet att skapa positiva förändringar i ditt liv.

Har du försökt förstå vad som hindrar dig från att stå i din kraft? Kanske vet du vad det är, men det är svårt att förändra. Det kan vara en rädsla eller brist på energi till att skapa positiva förändringar. Det kan också vara någon annan som påverkar dig negativt.

Kan du föreställa dig att vara i harmoni med livets flöde? Då du är tillfreds med dig själv och andra? Du är kreativ i livets alla avseenden och har större glädje i allt du gör.

Det individuella transformationsprogrammet hjälper till att omvandla det som kan hindra dig från att följa din intuition och ditt hjärta. Programmet som vi följer är anpassat speciellt för vad som behövs för dina behov. Detta kommer fortlöpande att anpassas under hela programmet så att det passar dina behov. Extra hemarbete kan ges mellan varje möte för att hjälpa till att tydliggöra processen som sker inom din dig.

Programmet pågår i 5 x 3-4 timmars sessioner varannan vecka, antingen på morgon, eftermiddag, kväll eller helg för att passa dina behov.

Jag är en erfaren terapeut och energiguide som har arbetat inom detta område i över trettio år. Mina högre sinnen är aktiverade vilket ger mig möjligheten att se alla former av energi, såsom auran, eterkroppen och chakrana.

Om du vill boka ett möte eller ha ytterligare information, vänligen klicka här: Kontakt

Referenser:
”Det är en underbar möjlighet att lära sig mer om sig själv och universum, att förstå att vi är en del av något större. En fantastisk möjlighet att transformera våra begränsningar och utveckla våra potentialer. Ralph är en ödmjuk och vis ledare genom denna kurs, som jag varmt kan rekommendera för alla som letar efter svar på många frågor – Maria