Circle of Light Healing

Circle of Light Healing erbjuder ett flertal andligt baserade terapier, behandlingar, kurser och workshops. Ralph Jenkins ger alla behandlingar och håller i kurser och workshops. Ralph kommer från Wales, och blev först medveten om sin healingförmåga när han var sju år gammal. Sedan dess har han följt helandets väg i över 30 år. Han har delat med sig och använt sig av sina gåvor i Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Circle of Lights kurser och workshops som Ralph håller i, hjälper till att öka den andliga kunskapen för att läka och stärka människor. Detta uppnås genom att gå utanför de begränsningar som logisk kontroll innebär. Att använda den högra hjärnhalvan är intuitivt och ger större frihet, vilken uppstår när den logiska kontrollproblematiken omvandlas. Att gå från den logiska vänstra hjärnhalvan till den intuitiva högra, hjälper dig till exempel att släppa kontroll- och rädsleproblematik som du kan ha.

De högre sinnena klärvoajans,  kläraudiens och klärsentiens kan förändra synen på livet på många sätt, till exempel blir du mer närvarande och intuitiv. Du blir mindre dömande, både när det gäller dig själv och andra. Resultatet blir att du känner mer förtroende för andra och för dig själv. I stället för att kritisera andra blir du mer accepterande. Du inser att du har mindre rädsla för det okända och du litar på vad din intuition berättar för dig. Aktiveringen av de högre sinnena ger dig möjlighet att se och höra alla abstrakta energier och krafter.