Behandlingar

Jag är en erfaren healer, terapeut och energi-guide som har över trettio års erfarenhet inom området. Under en healingbehandling använder jag mina högre sinnen för att upptäcka eventuella obalanser.

De högre sinnena hittar den energi som blockerar systemet och var den befinner sig. De högre sinnena kan se aurans, chakranas och eterkroppens energier. Dessa kan sedan behandlas och återställas till ett hälsosamt tillstånd, vilket patienten vanligtvis upplever som en form av välbefinnande.

Healing är den huvudsakliga formen av behandling som jag använder mig av. Healing har förmågan att omvandla negativa krafter som kan påverka ditt liv, till exempel ilska. Andra behandlingar som jag ger är energiavläsning och en studie av chakrana, som sedan kan läkas till en bättre hälsa. Homeopati ligger också nära mitt hjärta, som en naturlig behandling som läker och återställer den fysiska kroppen tillbaka till hälsa.

En behandling kan också bestå av energivägledning. Energivägledning kan ge större klarhet i var, hur och varför vissa energier är blockerade. Detta kan sedan behandlas. Jag kan också ge en behandling där man tittar på ett tidigare liv. Denna form av terapi kan avslöja tidigare-liv-erfarenheter som hänger ihop med det som händer idag. Detta kan t.ex. hänga ihop med ett förhållande som man har i det här livet. En behandling kan ges för att balansera den störning som är relaterad till den tiden.

Jag ger energivägledning till enskilda och till grupper. Vägledningen fokuserar inte bara på symtomen på obalans. Behandling av var obalansen uppstod är av största betydelse att kunna omvandla den. En behandling med healing kan sedan tillämpas för att återställa sinne, kropp, och själ till en god hälsa.

Om du vill boka ett möte för en behandling, var god kontakta mig genom att klicka på den här länken: Kontakt