Husrening

Återställa Fred och Harmoni till Hem och Fastigheter
Husrening är en tjänst som omvandlar och tar bort eventuell negativ energi som kan passera genom, under eller nära ett hus eller egendom. Denna negativa energi kan vara en underjordisk ström, en magnetisk vortex eller en layline. Den negativa energin hos en underjordisk ström, magnetisk vortex eller en layline varierar i större eller mindre grad. En underjordisk ström kan till exempel ha en stark negativ effekt på en person genom den negativa polaritet som den skapar. Detta kan bryta ned den fysiska kroppens livskraft.

En negativ vortex kan hittas under eller nära ett hus eller egendom. En vortex är ett elektromagnetiskt energifält som kan snurra i spiralrörelser uppåt eller nedåt. Om en vortex är nära eller under ett hus kan det orsaka hälsoproblem med tiden, t.ex. bukproblem eller problem med centrala nervsystemet.

En layline är ett band av energi som kan vara upp till fem meter brett. Den går i en rak linje som ansluter till en vortex där en annan layline kommer in. Detta länkar i sin tur till en tredje layline, som bildar en triangel som är kopplad till en annan triangel. Dessa bildar sedan en bana av trianglar som täcker jorden. Inte alla laylines är negativa. Men om en negativ layline löper genom din egendom kommer det att störa energierna och orsaka ohälsa. Ett symptom på ohälsa är om du eller någon annan i hemmet lider av mild eller stark huvudvärk. Du kanske märker att detta inträffar när du sitter i ett visst rum eller del av ett hus. Denna negativa energi kan också ha en negativ effekt på den fysiska kroppens cellulära energi och immunsystemet.

Den här länken tar dig till min ”Ghostbusting hemsida”.